Đăng ký ngay

Đăng ký ngay

Hợp đồng điện tử tối ưu thời gian và chi phí

Giảm tới 60% kinh phí cho một quy trình tạo lập và ký kết hợp đồng, tiết kiệm thời gian trình ký, hoàn thiện nhiều hợp đồng quan trọng chỉ trong vài phút

Đăng ký ngay

xCyber Contract

Hợp đồng điện tử tối ưu thời gian và chi phí

Giảm tới 60% kinh phí cho một quy trình tạo lập và ký kết hợp đồng, tiết kiệm thời gian trình ký, hoàn thiện nhiều hợp đồng quan trọng chỉ trong vài phút

xCyber Contract

Đăng ký ngay

hợp đồng điện tử xCyber Contract

6 tính năng nổi trội của phần mềm

Hỗ trợ đa nền tảng

Dễ dàng ký duyệt, quản lý văn bản, tài liệu trên máy tính và thiết bị di động

Đa phương thức ký duyệt

Cho phép người dùng ký điện tử (ký ảnh), ký phân tán bằng USB token, ký số tập trung bằng thiết bị

Quản lý mẫu chữ ký

Cho phép sử dụng và quản lý nhiều mẫu chữ ký số khác nhau đối với từng người dùng

Đặt lịch và thông báo

Gửi thông báo nhắc ký duyệt tới đúng người nhận cho mỗi bước

hợp đồng điện tử xCyber Contract

4 tính năng nổi trội của phần mềm

Hỗ trợ đa nền tảng

Dễ dàng ký duyệt, quản lý văn bản, tài liệu trên máy tính và thiết bị di động

Đa phương thức ký duyệt

Cho phép người dùng ký điện tử (ký ảnh), ký phân tán bằng USB token, ký số tập trung bằng thiết bị

Cho phép sử dụng và quản lý nhiều mẫu chữ ký số khác nhau đối với từng người dùng

Quản lý mẫu chữ ký

Gửi thông báo nhắc ký duyệt tới đúng người nhận cho mỗi bước

Đặt lịch và thông báo

Phần mềm hợp đồng điện tử
  
xCyber Contract

Giải pháp ký kết và quản lý hợp đồng chuyên nghiệp thời đại số

Phần mềm hợp đồng điện tử xCyber Contract

Giải pháp ký kết và quản lý hợp đồng chuyên nghiệp thời đại số

Giúp +3000 doanh nghiệp tiết kiệm tới  

>65%

Thời gian tạo
 tài liệu mỗi ngày

>70%

Chi phí in ấn và lưu trữ mỗi tháng

>12

Giờ làm việc
mỗi tuần

Giúp +3000 doanh nghiệp tiết kiệm tới  

>65%

Thời gian tạo
 tài liệu mỗi ngày

>12

Giờ làm việc
mỗi tuần

>70%

Chi phí in ấn và lưu trữ mỗi tháng

Bảng giá gói dịch vụ phần mềm
Hợp đồng điện tử xCyberContract

Đăng ký ngay

Bảng giá gói dịch vụ phần mềm
Hợp đồng điện tử CyberContract

Đăng ký ngay

xCyber Contract 

Sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn
CyberContract chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo đảm cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu tài liệu điện tử của khách hàng.
Làm thế nào để bảo vệ dữ liệu điện tử của tôi?
Quý khách có thể dùng chữ ký số, chữ ký hình ảnh, chữ ký Scan tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng.
Dùng chữ ký gì để ký hợp đồng điện tử?
Hợp đồng điện tử đảm bảo đầy đủ giá trị pháp lý theo:
  • Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ban hành ngày 22/6/2023 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác.
  •  Ngoài ra, giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử trong lĩnh vực thương mại còn được quy định chi tiết hơn tại: Nghị định52/2013/NĐ-CP và Nghị định 85/2021/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 52)
Hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý không?
  • Trong lĩnh vực dân sự được quy định chi tiết tại: Bộ luật lao động 2019

 xCyber Contract
ngay hôm nay

Tối ưu công việc ký kết, quản lý hợp đồng với 

 xCyber Contract ngay hôm nay

Tối ưu công việc ký kết, quản lý hợp đồng với 

Công ty CyberLotus

Một sản phẩm của

Giới thiệu

Đối tác Đại lý

Khách hàng

Liên hệ

Blog

xCyber Book - Phần mềm kế toán online

xCyber Care - Phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử

xCyber Bill - Phần mềm hóa đơn điện tử

xCyber Contract - Phần mềm ký số văn bản và hợp đồng điện tử

xCyber HRM - Phần mềm quản lý nhân sự

xCyber

Sản phẩm

Website: http://cyberlotus.com

Hotline: 19002038 nhánh 2

Tầng 4B, Tòa nhà T6-08, Tôn Quang Phiệt, Hà Nội